Beskrivelse av gradering på brukte enheter

Hver enhet som blir solgt av oss har vært gjennom en omfattende testprosess der tilstanden blir vurdert. Enheter vil bli diagnostisert på grunnlag av funksjonalitet og kapasitet. Alle enheter , uavhengig av gradering, behandles på likt grunnlag med tanke på testing, reparasjoner og oppgraderinger – A / B-graderingen er kosmetisk, grad A er penest og grad B har mer bruksmerker.

Alle enheter har alle funksjoner i orden, om ikke annet er beskrevet. De har mellom 80 til 100% batterikapasitet. Ingen enheter har sprekker eller fysiske skader utover bruksmerker / riper – uansett gradering – dersom det ikke er nøye presisert. 

Vi legger til noen nyttige opplysninger om iPhone med oppgraderte deler. Opplysningene ligger i produktannonsen, men vi deler det igjen her:

På en del iPhones – både grad A og grad B – er det gjort oppgraderinger – dette gir deg en bedre opplevelse med din litt brukte enhet. Ved bytte av komponenter som skjerm, batteri eller hovedkamera på iPhone XS eller nyere, fører det til at du mottar et ukjent del-varsel. Dette er en positiv indikator på at enheten er tatt hånd om og har fått noen viktige oppgraderinger. Varselet oppstår fordi Apple ikke verifiserer delbyttet. Dette er normalt og det betyr bare at den nye delen ikke er byttet i Apples system. Du kan se varselet i innstillingene, men det påvirker ikke funksjon på noen måte og er en trygg og profesjonelt håndtert reparasjon. 

Dette gjør at du handler trygt og du har 12 måneders garanti på våre litt brukte enheter.

Gradering A

Enheten er i god stand med få bruksmerker, knapt merkbare på en armlengdes avstand. Lette til middels riper og merker kan forekomme. 

Ramme
Riper og noen mindre bulker på rammen.

Bakdeksel
Samling av hårnålsriper, grunne riper eller lett misfarging kan forekomme på bakdekselet.

Skjerm
Samling av hårnålsriper eller noen få småriper, kan forekomme på skjermen.

Gradering B

Enheten har tydelig vært i bruk, kan ha noe tydeligere bulker og riper. Enheten kan ha større visuell / kosmetisk slitasje.

Ramme
Dypere riper og bulker kan forekomme på rammen.

Bakdeksel
Dypere riper, samling av riper og misfarging tillatt på baksiden.

Skjerm
Dypere riper, mindre pikselfeil og lett misfarging kan forekomme på skjermen.